Předčasné splacení hypotéky

zveřejněno: 13.11.2023

Od 1.1.2024 vláda plánuje změna poplatku za předčasné splacení hypotéky. Podle dohody budou banky moci za předčasné splacení hypotéky požadovat až 1 % z nesplacené jistiny úvěru. Konkrétně 0,25 % za každý rok do konce fixace, ale omezen maximálně na zmiňované 1 %. Původně ministerstvo financí navrhovalo poplatek až 2 %. „Ta varianta je jasně kompromisní mezi těmi mezními. Je to věc, která by měla i moji podporu,“ poznamenal ministr financí Stanjura.

Jistina je základ dluhu, tj. peněžitá částka, která byla zapůjčena na nákup, stavbu anebo rekonstrukci nemovitosti. Tento poplatek má podle Ministerstva financí ČR vyvažovat to, že bance ukončením splácení skončí výnosy z úroků, se kterými banka počítala minimálně do skončení fixace úrokové sazby.

Aktuálně je možné v mnoha případech předčasně splatit hypotéku a zaplatit bance jen tzv. účelně vynaložené náklady, se kterými se klient banky vejde do 1000 Kč. Tento postup platí od 1. prosince 2016, kdy nabyl účinnosti zákon o spotřebitelském úvěru a pojem účelně vynaložené náklady se objevil v naší legislativě.

Klienti dále může každoročně mimořádně splatit až 25 % z celkové výše úvěru bez jakýchkoliv poplatků. Pokud klient splatí více než 25 % z celkové výše úvěru, může být povinen zaplatit poplatek za předčasné splacení hypotéky.

Vykládání pojmu účelně vynaloženo náklady byl dlouho diskutován. I některé banky si toto vykládali „svým“ způsobem a klientům účtovaly poplatky okolo 1 % z nesplacené jistiny. Do toho zasáhla ČNB, která tento pojem definovala a omezila ho na řádově 100 koruny.

Byla to ohromná změna, jelikož před výše zmíněným datem (1. prosince 2016) dosahovaly sankce desítek, někdy i stovek tisíc korun za předčasné splacení úvěru mimo termín fixace.

 

Přinese tato změna i pozitiva pro klienty, nebo pouze náklady navíc? Je na to potřeba se podívat i z pohledu banky. Banka počítá s výnosy z úroků. Čím déle u banky úvěr máte, tím lépe může počítat s pravidelným příjmem. Díky tomu může dát „odměnu“ za delší dobu fixace v podobě výrazně nižšího úroku. To si však v současné době banky dovolit nemohou, protože vědí, že klienti při snížení úroků mohou hned odejít. V tu chvíli by banka poskytla podmínky dlouholeté fixace, ale v reálu by s klientem „byla“ pouze kratší období. Nedá se tedy přesně naplánovat dlouhodobý příjem z úroku.

Graf ukazuje vývoj průměrné délky fixace v letech. Pokles od roku 2020 je způsoben obavami bank poskytovat dlouhé fixace vzhledem k možným ztrátám při předčasném splacení a zároveň růstem sazeb, který motivuje klienty nefixovat vyšší sazby na delší období.

 

Tato změna nám tedy pomůže zachránit dlouholeté fixace, které se stávaly u nás v minulých letech (v době nízkých úroků) velice populární. V reálných číslech za dobu fixace může klient ušetřit mnohem více peněz, než kdyby byl nucen platit zmíněný poplatek.

Tato změna by se měla týkat pouze nový úvěrů. Současných úvěrů se to nedotkne. Poplatek je maximální a je možné, že některé banky tento poplatek účtovat nebudou jako svou konkurenční výhodu.

Kontakt